QH
Công nghệ xanh Quang Hải là Nơi bán Màng phủ nông nghiệp chất lượng tốt giá rẻ. Mua ngay! 0 đ 0 đ
QH
Công nghệ xanh Quang Hải là Nơi bán Màng phủ nông nghiệp chất lượng tốt giá rẻ. Mua ngay! 0 đ 0 đ
QH
Công nghệ xanh Quang Hải là Nơi bán Màng phủ nông nghiệp chất lượng tốt giá rẻ. Mua ngay! 580.000 đ 480.000 đ
QH
Công nghệ xanh Quang Hải là Nơi bán Màng phủ nông nghiệp chất lượng tốt giá rẻ. Mua ngay! 500.000 đ 405.000 đ
QH
Công nghệ xanh Quang Hải là Nơi bán Màng phủ nông nghiệp chất lượng tốt giá rẻ. Mua ngay! 450.000 đ 380.000 đ
QH
Xuất xứ : ginega israel ; Khổ rộng: 10.0m ; Chiều dài cuộn: 100m ; Độ dày: 150 micron ; Độ xuyên sáng: 90% ; Độ tán xạ: 22% ; Giảm nhiệt: 2°C ; 16.000.000 đ 14.500.000 đ
QH
Xuất xứ : ginega israel ; Khổ rộng: 7.0m ; Chiều dài cuộn: 100m ; Độ dày: 150 micron ; Độ xuyên sáng: 90% ; Độ tán xạ: 22% ; Giảm nhiệt: 2°C ; 11.200.000 đ 10.150.000 đ
QH
Xuất xứ : ginega israel ; Khổ rộng: 6.2m ; Chiều dài cuộn: 100m ; Độ dày: 150 micron ; Độ xuyên sáng: 90% ; Độ tán xạ: 22% ; Giảm nhiệt: 2°C ; 9.920.000 đ 8.990.000 đ
QH
Xuất xứ : ginega israel ; Khổ rộng: 6.0m ; Chiều dài cuộn: 100m ; Độ dày: 150 micron ; Độ xuyên sáng: 90% ; Độ tán xạ: 22% ; Giảm nhiệt: 2°C ; 9.600.000 đ 8.700.000 đ
QH
Xuất xứ : ginega israel ; Khổ rộng: 5.2m ; Chiều dài cuộn: 100m ; Độ dày: 150 micron ; Độ xuyên sáng: 90% ; Độ tán xạ: 22% ; Giảm nhiệt: 2°C ; 8.320.000 đ 7.540.000 đ
QH
Xuất xứ : ginega israel ; Khổ rộng: 4.7m ; Chiều dài cuộn: 100m ; Độ dày: 150 micron ; Độ xuyên sáng: 90% ; Độ tán xạ: 22% ; Giảm nhiệt: 2°C ; 7.520.000 đ 6.815.000 đ
QH
Xuất xứ : ginega israel ; Khổ rộng: 3.2m ; Chiều dài cuộn: 100m ; Độ dày: 150 micron ; Độ xuyên sáng: 90% ; Độ tán xạ: 22% ; Giảm nhiệt: 2°C ; 5.120.000 đ 4.640.000 đ
QH
Khổ rộng: 2,2M Chiều dài : 100m Độ dày: 150 micron Độ xuyên sáng: 90% Độ tán xạ: 22% Giảm nhiệt: 2 độ Xuất xứ: Isreal 3.520.000 đ 3.190.000 đ
QH
Công nghệ xanh Quang Hải là Nơi bán Màng phủ nông nghiệp chất lượng tốt giá rẻ. Mua ngay! 350.000 đ 300.000 đ


Hotline: 0977171891